شرح وظايف

شرح وظايف واحد مديريت مصرف
1- برنامه ريزي و جلب مشاركت مشتركين صنعتي ديماندي در برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه
2- بازديد از دستگاه هاي اجرايي در راستاي كنترل مصرف برق آن ها
3- توسعه فرهنگ جايگزيني چراغ هاي LED  با لامپ هاي كم مصرف
4- برگزاري دوره هاي مديريت مصرف برق ويژه دانش آموزان و مربيان مدارس شهر اهواز و حومه
5- شناسايي مشتركين و مراكز تجاري پر مصرف و جمع آوري لامپ هاي پر مصرف آن ها با لامپ هاي كم مصرف
6- بازديد از صنايع و تشكيل جلسات مديريت مصرف با آن ها
7- انجام اقدامات فرهنگي مديريت مصرف برق و برگزاري سمينارها و گردهمايي ها در اين راستا
8- جلب مشاركت استفاده از انرژي خورشيدي ( در بين كليه مشتركين اداري ، خانگي ، تجاري و ...)
9- تعريف پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي ، خانگي ، عمومي و تجاري

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/31
تعداد بازدید:
1081