شرح وظايف
شرح وظايف واحد سازماني كنترل برنامه و پروژه
هدف واحد :
نظارت و كنترل بر پيشرفت فيزيكي و جذب اعتبارات پروژه هاي سرمايه اي ، صورت وضعيت پيمانكاران ، فهرست بها ء ، تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوط به منابع برنامه ها و پروژه ها و همچنين تهيه برنامه جامع مديريت ريسك پروژه ها را تحت سرپرستي معاونت برنامه ريزي و مهندسي برعهده دارد.
معرفي واحد :
دفتر كنترل برنامه و پروژه يكي از واحدهاي زير مجموعه معاونت برنامه ريزي و مهندسي شركت است كه وظايف كلي آن به سه بخش  ارزيابي كنترل كيفي تجهيزات ، مطالعات بار و كنترل پرو ژه تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
وظايف واحد :
كنترل بر پيشرفت فيزيكي پروژه ها و برنامه هاي شركت مانند كنترل بر زمان برنامه ، مراحل اجرا و بودجه بندي
تهيه master plan  از برنامه ها و پروژ ه ها
جمع آوري اطلاعات ، آمار و گزارشات در ارتباط با منابع برنامه ها و پروژه ها و نحوه تخمين آنها در بانكهاي اطلاعاتي
تعيين الگوي اندازه گيري پيشرفت برنامه ها و فعاليتهاي پروژه
تبيين ساختار گزارشهاي دوره اي از پيشرفت پروژه ها و برنامه ها و انحرافات
برگزاري جلسات ادواري با مسئولين پروژه ها و برنامه ها به منظور هماهنگي تيم پروژه و بررسي روند پيشرفت
تجزيه و تحليل كلان از برنامه مالي برنامه ها و پروژ ه ها و دريافت ارائه گزارش كنترل وضعيت بودجه و هزينه
تهيه برنامه جامع مديريت ريسك پروژه ها و برنامه ها و تهيه برنامه پاسخ به ريسك
تعريف برنامه كيفيت پروژه با همكاري مشاور و درچارچوب سياست هاي كيفي مد نظر كارفرما
تهيه برنامه بازرسي هاي ادواري پروژه و تعريف شرح مسئوليت هاي متوليان كيفيت پروژه
تهيه دستورالعملهاي آرشيو ، بايگاني و امانت دهي مستندات و بازنگري اسناد و مدار
استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با كنترل پروژه و كنترل صورت وضعيتها
برگزاري جلسات در زمانها و موارد با حضور پيمانكاران مشاوره و مسئولين شركت بمنظور ارائه گزارشات مختلف و لازم
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/18
تعداد بازدید:
4322
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت