شرح وظايف
هدف واحد:
راهبري و نظارت بر امور بهره برداري ، برنامه ريزي و مطالعات بار شبكه ، امور خدمات مشتركين و وصول در آمد و امور مالي پشتيباني و مناقصات را زير نظر مدير عامل بر عهده دارد.

معرفي واحد:
امور برق منطقه  يكي از واحدهاي زير مجموعه مدير عامل مي باشد كه وظايف كلي آن چهار بخش امور بهره برداري شبكه ، امور مهندسي و نظارت ، امور خدمات مشتركين و وصول درآمد و امور مالي و پشتيباني تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي آن به شرح ذيل مي باشد :
1-    برنامه ريزي و نظارت بر امور بهره برداري (تعميرو نگهداري تاسيسات)مطابق دستورالعملهاي موجود به منظور كنترل ضايعات و پيشگيري از بروز حوادث.
2- نظارت بر رعايت استانداردها و مقررات و اصول ايمني با استفاده از دستورالعمل ها و چك ليست هاي ايمني به منظور افزايش قابليت اطمينان تجهيزات و شبكه و حفظ سلامت افراد.
3- نظارت بر رفع خاموشيها در كمترين زمان ممكن با استناد به گزارشات و نرم افزارهاي مربوطه به منظور افزايش رضايت مشتركين .
4- نظارت و كنترل بر نحوه فروش و نصب انشعابات اخذ وجوه مربوطه و نحوه پاسخگويي به مراجعين به منظور تامين برق متقاضيان و بخشي از منابع مالي مطابق آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق.
5- نظارت ، كنترل و پيگيري مستمر در جهت وصول مطالبات از مشتركين با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه و اخطار به مشتركين بدهكار به منظور تامين بخشي از منابع مالي شركت توزيع.
6- نظارت بر تامين برق مطمئن و مستمر با استناد به گزارشات كنترل ولتاژ و خاموشيها به منظور رضايت مشتركين .7- رسيدگي و پاسخگويي به شكايات و پيشنهادات مشتركين ، متقاضيان و همكاران با رعايت دستورالعمل ها و با همكاري دفتر روابط عمومي به منظور رضايت ذينفعان شبكه.
8- نظارت بر تهيه طرحهاي جامع شبكه هاي توزيع مطابق استانداردهاي مربوطه به منظور بهره برداري علمي از شبكه توزيع.
9- نظارت بر انجام مكانيزاسيون و بروز نگهداري اطلاعات مربوط به شبكه و تاسيسات با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي به منظور ايجاد بستر اوليه اطلاعات شبكه.
10- نظارت و كنترل بر عملكرد كليه واحدها و كارگاه هاي اجرائي و دفاتر خدماتي تابعه با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه ، مشاهده مستقيم ،گزارشات واصله ،بازرسي ، اسناد و مدارك به منظور حصول اطمينان اجراي صحيح امور محوله
11- ارزيابي عملكرد كاركنان و پيمانكاران و مشاورين تحت سرپرستي و اظهار نظر و ارائه پيشنهاد مؤثر به منظور تعالي سازماني بر اساس مدلهاي رفتار سازماني.
12- شناسائي نارسائي ها و كمبودها و ارائه پيشنهاد و نظرات پيشگيرانه اصلاحي و پيشگيري جهت رفع آنها به منظور ارتقاء مستمر سطح كمي و كيفي فعاليتهاي جاري با استفاده از شاخص هاي پايش فرآيند.
13- ايجاد هماهنگي با مسئولين محلي و ادارت دولتي به منظور پيشبرد اهداف شركت از طريق شركت در جلسات و پاسخ به نامه ها.
14- پيگيري كاهش تلفات به منظور پايداري شبكه و بازيافت سرمايه با استفاده از مهندسي مجدد و فرهنگ سازي عمومي.
15- برنامه ريزي و نظارت بر توسعه و اصلاح تاسيسات به منظور برق رساني به متقاضيان ، رفع ناهنجاريهاي شبكه و ايجاد تعديل بار.


16- ارتباط مستقيم و مداوم با مدير عامل شركت و ارائه گزارشات حوزه تحت مديريت خود به مقامات مافوق و تعامل و همكاري با معاونين و مديران امور .
17- نظارت بر اجراي مقررات اصول ايمني باستفاده از دستورالعمل ها و چك ليستهاي ايمني به منظور حفظ سلامت افراد و تجهيزات شبكه توزيع.
18- مشاركت فعال در طراحي ، استقرار و بروز آوري سيستم مديريت يكپارچه (ims) و شركت در برنامه هاي مرتبط با آن از جمله : حضور مستمر در كليه جلسات مربوط به اهتمام و پيگيري در جهت دستيابي به اهداف سازمان ، شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني ، مانورهاي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري ، مميزي هاي داخلي و خارجي و ساير برنامه هاي مرتبط
19- نظارت و كنترل بر رعايت كليه قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با سيستم يكپارچه مديريت (ims) و رفع هرگونه عدم انطباق مشاهده شده از واحد تحت سرپرستي خود
20- ترويج تفكر سيستمي و ايجاد حس تعهد در كليه كاركنان در خصوص رعايت الزامات سيستم مديريت يكپارچه (ims) و اعلام نيازهاي آموزشي كاركنان تحت سرپرستي خود به منظور تعميق و گسترش سيستم مذكور در سطح شركت.
21- اطلاع رساني خدمات ارائه شده و ارتباط با رسانه ها.
22- نظارت بر امور حسابداري و تنظيم و رسيدگي به اسناد  بمنظور حصول اطمينان از صحت عمليات حسابداري و ترميم بموقع تنخواه گردانها و سايرپرداختها
23- نظارت بر برگزاري مناقصات ، مزايده ها ، عقد قراردادها و كارپردازي طبق قوانين مالي و دستورالعملها
 
واحدهاي سازماني:
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
4273
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت