شهرستان كارون
ليست مشخصات دفاتر پيشخوان دولت طرف قرار داد اموربرق شهرستان كارون
رديف نام دفتر كددفتر مدير دفتر شماره تماس دفتر آدرس دفتر
1 72211049
1049
منصور باوي
35558840
كوي شهيد چمران خ اصلي شهيد چمران جنب تاكسي سرويس جمال
2 72211155
1155
فائقه نيسي
35550490
مسير كوت عبدالله خزامي بين خ 10و11 پ44
3 72211151
1151
مريم عنايت الهي فر
35565676
كانتكس خيابان اصلي بعد از بانك صادرات
4
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
203