امور برق شهرستان حميديه
ليست مشخصات دفاتر پيشخوان دولت طرف قرار داد اموربرق شهرستان حميديه
رديف نام دفتر كددفتر مدير دفتر شماره تماس دفتر آدرس دفتر
1 72211197
1197
فيصل حيدري
36726367
حميديه كوي فرهنگيان خ 24 متري
2 72211106
1106
عبدالكريم سيلاوي
36720990
حميديه روبروي مسجد الهدي جنب پاساز حلاف
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
164