آدرس و شماره تماس دفاتر پيشخوان طرف قرارداد
قابل توجه مشتركين گرامي:
شما براي دريافت خدمت صدور قبض المثني يا پرداخت هزينه برق مصرفي مي‌توانيد به هريك از دفاتر پيشخوان سطح شهر مراجعه فرماييد.براي  دريافت ساير خدمات از قبيل درخواست انشعاب و ...  مي بايست به دفاتر پيشخوان مربوط به امور برق منطقه خود مراجعه نماييد. قابل ذكر است امور برق منطقه شما برروي قبض برق درج شده است.
دفاتر پيشخوان- امور برق منطقه پنج
تاریخ به روزرسانی: 1398/02/17
تعداد بازدید: 1159