شرح وظايف

شرح وظايف واحد بهره برداري شبكه در امور برق منطقه
هدف واحد :
همكاري وكنترل واحدهاي زير مجموعه بهره برداري ، تعميرات پيشگيرانه ، عيب يابي ، تجزيه و تحليل گزارشات حوادث و اتفاقات شبكه و كاهش سطح انرژي توزيع نشده همچنين پيشنهاد بر احداث خطوط و پستهاي توزيع بمنظور پايداري شبكه را تحت سرپرستي مدير امور برق منطقه بر عهده دارد.
معرفي واحد :
امور بهره برداري شبكه  يكي از واحدهاي زير مجموعه امور برق منطقه است كه وظايف كلي آن به پنج بخش  اداره روشنايي معابر ، اداره تعميرات شبكه برق ، اداره حوادث ، اداره تشخيص تلفات انرژي و اداره لوازم اندازه گيري تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
•    همكاري با امور ديسپاچينگ به منظور كاهش مدت زمان خاموشي .
•    كنترل گزارشات روزانه كليه واحدهاي بهره برداري به منظور اطلاع و كنترل عملكرد واحدهاي نظارت بر گزارشات ناظران بهره برداري اعم از پيمانكاران و شاغلين به منظور اعلام نظر در مورد عملكرد و بهبود فعاليت آنها.
•    كنترل بر فعاليتهاي گروه هاي ايمني و تجزيه و تحليل گزارشات به منظور كنترل ضايعات و حفظ نيروي انساني و تجهيزات .
•    تاييد طرح هاي توسعه ، اصلاح و بهينه و هر نوع تغييري در شبكه فشار متوسط كه توسط امور مهندسي و واحدهاي طراحي به منظور حفظ پايداري شبكه تهيه مي شود.
•    كنترل بر اتفاقات شبكه و تجزيه و تحليل آن به منظور شناخت عوامل موثر و دستيابي به روشها جهت جلوگيري و كاهش اتفاقات و حوادث و همچنين نظارت بر چگونگي تحويل و تحول پروژه هاي فشار متوسط آماده بهره برداري با اعزام نماينده مطلع در جلسات مربوطه.•    تعميرات خطوط هوايي و تعميرات خط گرم به منظور سرعت در رفع عيوب و كاهش انرژي توزيع نشده
•    نظارت بر وضعيت روشنايي معابر و انجام بازديد نمونه از وضعيت روشنايي معابر و پيگيري جهت خريد كالاهاي مورد نياز در بخش تعميرات روشنايي معابر.
•    پيگيري انجام بارگيري از كليه ترانسهاي عمومي و اندازه گيري ولتاژ انتهاي خطوط فشار ضعيف و پيگيري جهت رفع معايب مشاهده شده.
•    پيگيري رفع اشكالات و معايب تراسفورماتورها ، (ترانسهاي روغن ريزي ، نامتعادل ، فاقد گراند تعديل بار ترانسهاي پر بار و كم بار، كابل معيوب ، فاز پر بار ، يكطرفه )
•    نظارت بر ترموگرافي كليه خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف و رفع اتصالات ست موجود در شبكه
•    نظارت بر اورهال خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف
•    بررسي صحت عملكرد گروههاي تعميرات و اتفاقات بهره برداري و بررسي ميزان رضايتمندي مشتركين.
•    بررسي كليه شاخصهاي اطمينان در حوزه بهره برداري به تفكيك امور و در كل شركت.
•    ارزيابي مستمر پيمانكاران.


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/09
تعداد بازدید:
906