دفتر روابط عمومي

معرفي واحد:
 دفتر روابط عمومي وظايف كلي آن به چهار بخش ارتباطات  رسانه اي، امور فرهنگي و تبليغات، تكريم ارباب رجوع و پژوهش و نظر سنجي تقسيم مي شود:

وظايف واحد:
• تلاش‌ براي‌ شناساندن‌ شركت و اهداف‌ و خدمات‌ آن‌ به‌ جامعه‌ و مخاطبين‌ خاص‌ آن‌ از طرق‌مختلف‌
• برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت بر كليه امور دفتر روابط عمومي شركت
• برنامه ريزي لازم جهت آگاه ساختن مردم از فعاليتها ، سياستها و پيشرفتهاي سازمان از طريق رسانه هاي جمعي و ارتباط گروهي
• حضور فعال در جلسات تصميم گيري اعم از شوراي معاونين ، مديران و .. حسب مورد و درخواست تهيه و تنظيم كليه فعاليتهاي ارتباطي اعم از انتشارات ، چاپ پيامهاي خبري و تبليغي
• نظارت ، همكاري ، هماهنگي و مشاركت در برپايي سمينارها ، گردهمايي ها، نشست هاي عمومي و بازديددها
• برنامه ريزي، مشاركت و فراهم كردن امكانات لازم براي شركت در نمايشگاه ها به منظور معرفي خدمات سازمان و جلب همكاري متقابل مردم
• پيش بيني و انجام مصاحبه هاي اختصاصي و كنفرانس هاي مطبوعاتي راديويي و تلويزيوني با نمايندگان و خبرنگاران رسانه هاي جمعي
• نظارت بر ضبط برنامه هاي صوتي و تصويري از مراسم مصاحبه ها ، سمينارها و كنفرانس ها و نظارت بر تهيه عكس و اسلايد از فعاليتهاي شركت ، ارائه مشاوره و پيشنهاد لازم در اين بخش
• ايجاد هماهنگي و همكاري با روابط عمومي توانير، وزارت نيرو و شركتها و موسسات ديگر
• برنامه ريزي جهت انعكاس گزارشهاي عملكردي و فعاليتهاي شركت
• برنامه ريزي و نظارت بر انجام تشريفات در نشستهاي عمومي و مراسم
• نظارت بر درج آگهي در مطبوعات و سفارش تيزرهاي تلويزيوني
• كوشش به منظور دستيابي به الگوي مصرف مناسب براي برق خانگي،تجاري، صنعتي و... از طريق ايجاد آگاهي در شهروندان و ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف برق
• بررسي و انتخاب پيامها ، يادداشتها ، گزارشات ، مقالات ، عكس ها و موارد ديگر و انتخاب     مناسب ترين متن و عكس براي انتقال پيام هاي شركت
• تهيه‌ جوابيه و پاسخ به شكايات مشتركين از طريق رسانه ها
 سنجش‌ افكار كاركنان، مشتركين و مسئولين‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ و ارائه‌ نتايج‌ به‌ مديران‌ ارشد شركت
• مطالعه و بررسي ديدگاه افكار عمومي نسبت به اقدامات انجام شده در شركت
• تصميم سازي در خصوص سياست هاي خبري، تبليغي ، انتشاراتي، آموزشي و مطالعاتي سازمان.
• نظارت بر حسن اجراي سياست هاي سازمان در حوزه روابط عمومي


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
164