دفتر حقوقي
وظايف و اهداف :
عمل به قوانين و مقررات از سوي دستگاههاي اجرايي تضمين كننده منافع دستگاهها و حركت در مسير آن موجب رشد و تعالي خواهد بود و مانع از تعرض اشخاص به منافع دستگاهها و بيت المال ميگردد . لذا دفتر حقوقي شركت توزيع برق اهواز به جهت انجام وظايف ذاتي خويش نقش موثر و جايگاه محوري در عمل به قوانين و مقررات و به تبع آن دفاع از حقوق و حفظ منافع شركت را دارد .
دفتر حقوقي با تبيين و تفسير قوانين و مقررات و ارائه راهكارهاي حقوقي و شناسايي كاستي ها و ابهامات آن و انعكاس آنها به مراجع ذيصلاح و پيگيري مستمر جهت تضمين منافع شركت درمراجع مختلف اداري ،قضايي و ... تسهيل كننده قانونگرايي بوده و باعث ايجاد حاشيه امن براي پرسنل بويژه كارگزاران و مديران شركت مي باشد .
 
شماره تماس : 33913267-061
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
173