تماس با مديران ارشد
معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ-جناب آقاي مهندس آقايي
شماره مستقيم: 34490670-061
ايميل : Bahrebardari@Aepdco.ir
معاونت  مهندسي -جناب آقاي مهندس عيداوي
شماره مستقيم :34490720-061
Mohandesi@Aepdco.ir
معاونت منابع انساني- جناب آقاي عسكرزاده
شماره مستقيم : 34496380-061
ايميل : ensani@Aepdco.ir
معاونت مالي و پشتيباني- جناب آقاي ظاهري عبده‌وند
شماره مستقيم : 34490640-061
ايميل: M.mali@Aepdco.ir
معاونت برنامه ريزي و تحقيقات- جناب آقاي مهندي شياري
شماره مستقيم :34490716-061
ايميل:barnamerizi@Aepdco.ir
آدرس : اهواز- بلوار پاسداران-روبروي بيمارستان ابوذر-شركت توزيع نيروي برق اهواز-ساختمان ستاد
معاونت فروش و خدمات مشتركين-مهندس شياري
شماره مستقيم : 33389021-061
ايميل: Moshtarekin@Aepdco.ir
آدرس : كيانپارس- نبش خيابان دوم شرقي
 
جهت تعيين وقت ملاقات با مسولين دفاتر تماس حاصل فرماييد.
تاریخ به روزرسانی: 1398/02/17
تعداد بازدید: 2489