جلسه هماهنگي به منظورحفظ پايداري شبكه برق كلانشهراهواز درتابستان 98
جلسه هماهنگي به منظور حفظ پايداري شبكه برق كلانشهر اهواز درتابستان 98، باحضور معاونتهاي بهره برداري، مهندسي و مديران مناطق و شهرستانهاي تابعه در سالن جلسات ستاد مركزي اين شركت برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز جلسه هماهنگي به منظور حفظ پايداري شبكه برق كلانشهر اهواز درتابستان 98، باحضور معاونتهاي بهره برداري، مهندسي و مديران مناطق و شهرستانهاي تابعه در سالن جلسات ستاد مركزي اين شركت برگزار شد.

  سعيدآقائي معاونت بهره برداري شركت در اين جلسه گفت: اهميت حفظ پايداري شبكه برق با ولتاژ كيفي يكي از مهمترين اهداف ما دركلانشهراهواز مي باشد و نيازسنجي و انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مطلوب برق مستمر به شهروندان و جلب رضايتمندي در تابستان آتي ضروري است.

   وي در ادامه بيان داشت: ما در اقليم خاص آب و هوائي زندگي ميكنيم و انتظار مي رود در برنامه ريزيهاي انجام شده به موارد مختلفي همچون ظرفيت سازي متغير، گرد و خاك، گرما، سيل و ساير عوامل جوي توجه ويژه اي نشان دهيم.

در ادامه اين جلسه معاونت مهندسي شركت نيز بيان داشت: تامين برق و كاهش حوادث، نيازمند آگاهي دقيق از وضعيت موجود شبكه مي باشد، در نتيجه ضرورت دارد با اتخاذ سازو كار مناسب ،رويه نظارتي دقيقتر، كاهش حداكثري خطا در بارگيري ترانسها، برداشت اطلاعات، شناسائي و تعديل بار ترانسهاي پربار كه مبناي تصميم گيري مي باشد بتوانيم همچون سالهاي گذشته وظيفه خود را در قبال پايدارسازي شبكه و تامين برق شهروندان انجام دهيم.

 

علي عيداوي در ادامه افزود: دقت در جمع آوري داده ها و سرعت تصميم گيري مي تواند از هدررفت سرمايه هاي شركت جلوگيري نمايد به اين دليل ضرورت دارد در برداشت اطلاعات به مقطع زماني مناسب نيز بصورت ويژه توجه گردد.

معاونت مهندسي شركت توزيع نيروي برق اهواز با اشاره به ضرورت توسعه فيدرهاي جديد اظهار داشت: شناسائي فيدرهاي پرعارضه و پربار و انجام اقدامات اصلاحي و توسعه فيدرهاي جديد به منظور متعادل سازي شبكه و همچنين ايجاد خطوط ارتباطي بين آنها به منظور افزايش نقاط مانور شبكه و رفع مشكلات شبكه آسيب ديده از سيل اخير نيز از ديگر اولويتهاي است كه در دستور كار قرار دارد.

 در اين جلسه همچنين مديران مناطق و شهرستان ها به همراه معاونتهاي خود به بيان ديدگاهها و نيازهاي ضروري به منظور انجام اقدامات لازم براي عبور از تابستان سال جاري پرداختند.

تاریخ:
1398/02/09
تعداد بازدید:
292
منبع: