مديرعامل توزيع برق اهواز: بيش از 38هزار عمليات رفع اشكال فني شبكه برق33هزار ولت، بدون اعمال خاموشي دراهواز انجام شد
بيش از 38هزار عمليات رفع اشكال فني شبكه برق33هزار ولت، بدون اعمال خاموشي در اهواز
مديرعامل توزيع برق اهواز: بيش از 38هزار عمليات رفع اشكال فني شبكه برق33هزار ولت، بدون اعمال خاموشي دراهواز انجام شد

مديرعامل شركت: امروزه يكي از شاخصهاي سنجش موفقيت شركت هاي توزيع برق، ميزان خاموشي ساليانه به ازاي هر مشترك و كاهش خسارات ناشي از قطعي برق مي باشد.در اين راستا با راه اندازي دو مركزنگهداري و تعميرات شبكه برق درغرب و شرق، تاكنون38510مورد رفع اشكال فني بدون اعمال خاموشي روي شبكه برق اهوازصورت گرفته است.

  حسن كريمي در ادامه گفت: طي سالهاي اخيرمجموعه برق اهوازدستاوردهاي چشمگيري در زمينه خدمات رساني مطلوب و برنامه ريزي جهت حفظ و پايداري هرچه بيشتر شبكه برق داشته و با توسعه گروههاي ويژه كار با خطوط برقدار و اعمال برنامه هاي مهندسي، در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 1410 وكاهش خاموشي  به 99 دقيقه در سال گام بر مي داريم.

   وي با اشاره نتايج حاصله ازعدم اعمال خاموشي روي شبكه افزود: با عملياتهاي صورت گرفته توسط گروه نگهداري و تعميرات شرق و غرب اهواز مقدار 125هزار و 553مگاوات ذخيره انرژي و بيش از 60ميليارد ريال صرفه جوئي اقتصادي شده است.

  مديرعامل برق اهواز تصريح كرد: از ابتداي تشكيل گروههاي كار با خطوط برقدار642مورد عمليات مانوري، 684مورد مقاوم سازي شبكه، 11هزار و208موردتعويض مقره و كراس آرم و 18303مورد رفع اتصالات سست با هدف افزايش تاب آوري شبكه برق اين كلانشهر صورت گرفته است.

كريمي در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: شرايط آب و هوائي اهواز به شكلي است كه در چندماه از سال تصور خاموشي ممكن نيست و راه اندازي مركزكاربا خطوط برقدار و نوسازي تجهيزات شبكه و توجه جدي به دو مقوله آموزش و ايمني از جمله نخستين قدمها براي كاهش خاموشي و افزايش ايمني و سلامت كاربران و مشتركين محترم مي باشد.

كريمي كاهش خاموشي، افزايش رضايتمندي مردم، ذخيره انرژي، كاهش خسارات ناشي از اعمال خاموشي به شركتهاي توليدي و فعالين اقتصادي، امكان برنامه ريزي دقيق براي صاحبان كسب و كار و مردم را از مهمترين دستاوردهاي بكارگيري گروههاي كار با خطوط برقداردانست.

تاریخ:
1398/08/21
تعداد بازدید:
181
منبع: