شبكه برق كوي امام خميني شهرشيبان توسعه يافت
مديراموربرق شهرستان باوي: درراستاي خدمات رساني مطلوب به شهروندان شبكه برق كوي امام خميني شهرشيبان از توابع كلانشهر اهواز، با اعتباري بالغ برچهارميليارد ريال توسعه واصلاح شد.
 

  مديراموربرق شهرستان باوي اظهارداشت: با برنامه ريزي انجام شده و انجام طراحي هاي لازم فاز دوم توسعه و اصلاح شبكه برق كوي امام خميني شهرشيبان با اعتباري بالغ برچهارميليارد ريال اجرا و به بهره برداري رسيد.

  محمدرضاعليپورمديربرق شهرستان باوي در ادامه افزود:با برنامه ريزيهاي انجام شده توسط همكاران مهندسي اين امور، فازدوم توسعه و برق رساني به كوي امام خميني شهرستان شهرشيبان بااحداث 367مترشبكه فشار متوسط،1200متر شبكه فشار ضعيف، سه دستگاه ترانس و نصب 51  اصله پايه اتمام و به بهره برداري رسيد.

وي درپايان گفت: اعتباراختصاص يافته به اين پروژه4.853.745.354ريال مي باشد كه ازمحل اعتبارات عمراني تامين گرديد.

تاریخ:
1398/09/09
تعداد بازدید:
274
منبع: