بررسي و رفع مشكلات استعلامهاي نظام مهندسي در برق اهواز
معاونت مهندسي برق اهواز: به منظور تسريع در رفع موانع مربوط به استعلامهاي متقاضايان اشتراك برق در اهواز وشهرستانهاي تابعه جلسه مشتركي با مديران سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد.

 معاونت مهندسي شركت توزيع نيروي برق اهوازدر جلسه مشترك با سازمان نظام مهندسي و برق خوزستان بيان داشت: بازخوردگيري از رويه هاي اجرائي موجود در ارائه خدمات مطلوب برق با رعايت كامل نكات ايمني از وظايف ذاتي اين مجموعه مي باشد كه اين جلسه مشترك به منظور افزايش ايمني،كاهش حوادث برق گرفتگي و تسريع در روند پاسخ به استعلامهاي نظام مهندسي برگزار شده است.

 علي عيداوي در ادامه افزود: حركت درمسير توسعه پايدار در شركت هاي خدمت رسان و كاهش خطرات ناشي از برق و افزايش ايمني نيازمند رعايت شيوه نامه ابلاغي و فراهم شدن زمينه تبادل دانش و تجربه ميان دستگاههاي مختلف و در نهايت ارائه راهكارهاي لازم به منظور رفع موانع مي باشد.

وي همچنين اظهارداشت: توجه به كاهش حداكثري زمان پاسخگوئي به استعلامهاي ارجاعي از طرف سازمان نظام مهندسي به برق اهواز و افزايش رضايتمندي مردم و صاحبان كسب و كار يكي از اولويتهاي اساسي است و اين آمادگي  وجود دارد تا با شيوه هاي جديدو مفيد در اين مسير حركت كنيم.

معاونت مهندسي شركت توزيع نيروي برق اهواز همچنين تصريح كرد: نظارت بر اجراي موارد ايمني همچون نصب سيم سوم، چاه ارت، استفاده از كليدمحافظ جان و رعايت حريم شبكه براي ساختمانهاي احداثي و درحال احداث از جمله ضرورتهائي است كه ضامن سلامت جان و سرمايه ي شهروندان مي باشد.

در ادامه اين جلسه مديران و كارشناسان سازمان نظام مهندسي و شركت توزيع نيروي برق خوزستان نيز به بيان ديدگاههاي خود در اين خصوص و همچنين برخي مشكلات در شهرستانهاي تابعه پرداختند و مقرر شد به منظور نظارت بر ساختمانهاي گروه (د) نيزجلسه مشتركي ديگري باهماهنگي معاونت عمراني استانداري خوزستان برگزار شود.

تاریخ:
1398/02/08
تعداد بازدید:
275
منبع: