احداث3800متر شبكه برق در كوي سادات شهرستان اهواز
مديراموربرق منطقه دو كلانشهر اهواز: به منظور تحقق طرح ملي كاهش تلفات انرژي و تامين برق مطمئن و پايدار، بيش از 3800متر شبكه برق در كوي سادات شهرستان اهواز احداث شد.

  به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، مديراموربرق منطقه دو اين شركت بيان داشت: در راستاي طرح ملي كاهش تلفات انرژي الكتريكي و تامين برق مطمئن و پايدار، شبكه برق قديمي كوي سادات اصلاح و بيش از 3800متر شبكه برق فشار متوسط و ضعيف جديد نيز نصب شد.

  حجت توكلي درادامه افزود: تلفات انرژي الكتريكي در دوبخش فني و غيرفني يكي از مهمترين دغدغه هاي پيش روي شركتهاي توزيع مي باشد كه همواره تلاش دارند با بكارگيري اقدامات مختلف اين ميزان را به حداقل برسانند.

  وي در بخش ديگري ازاظهارات خود بيان داشت: با تلاش همكاران اموربرق منطقه دو و در راستاي طرح ملي كاهش تلفات انرژي الكتريكي در كوي سادات طي سه فاز عملياتي پروژه تعريف و در فاز اول 2276متر شبكه فشارضعيف و 1593متر شبكه فشار متوسط به مجموع 3869متر و با نصب 93 اصله پايه و 5 دستگاه ترانسفورماتوراحداث و به بهره برداري رسيد.

  مديرامور برق منطقه دو اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را چهارميليارد و 104ميليون ريال برآورد كرد
تاریخ:
1398/02/21
تعداد بازدید:
206
منبع: