افزايش پايداري شبكه برق با نصب120دستگاه كليدگازي دركلانشهر اهواز
باهدف افزايش پايداري، قدرت مانور، جلوگيري از قطع برق شهروندان، تعداد120دستگاه كليدگازي جديد درنقاط مختلف شبكه برق كلانشهراهوازنصب شد.
مديرعامل شركت: به منظور بهبودپايداري شبكه، كاهش خاموشي و افزايش قدرت مانور، تعداد 120دستگاه كليدگازيRTUدار با اعتباري بالغ بر87ميليارد ريال درنقاط مختلف شبكه برق كلانشهراهوازنصب شد.
مهندس حسن كريمي در ادامه افزود: بهره گيري از فناوريهاي نوين به سرعت دنياي ما را دگرگون كرده و استفاده از تكنولوژي و تجهيزات جديد، خصوصا درحوزه برق يك ضرورت و اصل مهم براي پيشرفت و دستيابي به رفاه عمومي بهتر براي شهروندان مي باشد.

  وي در ادامه افزود: حفظ پايداري شبكه برق در مناطق گرمسيركشور يك ضرورت غيرقابل انكار است زيرا عملا برق براي ما حكم اكسيژن را دارد و برنامه ريزي براي پايدار نمودن شبكه و استمرار خدمات رساني جز اصلي ترين اهداف ما در چشم انداز اين شركت مي باشد.

   كريمي بيان داشت: از ابتداي سال 98تاكنون، تعداد 120 دستگاه كليدگازي در سطح كلانشهر اهواز نصب و مورد بهره برداري قرار گرفته است كه با نصب اين تعداد، مجموع كليدهاي گازي به 515 دستگاه رسيده است.

وي همچنين تصريح كرد: مطابق چشم انداز1410شركت توزيع نيروي برق اهواز درتلاش هستيم بابكارگيري همه عوامل فني و غيرفني ، خاموشي شبكه به 99 دقيقه در سال برسد و جريان مستمر اين انرژي پاك بدون وقفه خصوصا در ايام گرم كه وسايل سرمايشي براي مردم اهوازنقشي حياتي دارد ادامه داشته باشد.

مديرعامل برق اهواز اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را 87ميلياردو 320ميليون ريال برآورد كرد كه  قابليتهائي همچون افزايش مانور، تشخيص سريع خطا و افزايش رضايتمندي مشتركين محترم را بدنبال دارد.

تاریخ:
1398/05/09
تعداد بازدید:
216
منبع: