جشنواره سراسري قرآن و نماز فرزندان كاركنان وزارت نيرو در اهواز
پانزدهمين جشنواره سراسري قرآن و نماز ويژه فرزندان كاركنان وابسته به وزارت نيرو در سالن اجتماعات گيت بوستان سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

پانزدهمين جشنواره سراسري قرآن و نماز ويژه فرزندان كاركنان به ميزباني دفتر امور فرهنگي و ديني وزارت نيرو در استان خوزستان برگزار شد .

  عليرضا شكرخدائي مسئول امور فرهنگي و ديني برق اهواز اظهار داشت: در اين دوره از مسابقات تعداد 73 نفر از فرزندان كاركنان در بخشهاي مختلف قرآني با هم به رقابت پرداختند.

  وي در ادامه افزود: اين دوره از مسابقات با حضور فرزندان كاركنان شركتهاي توزيع نيروي برق اهواز، شركت توزيع نيروي برق خوزستان، شركت برق منطقه اي خوزستان و نيروگاههاي توليد برق در رشته هاي مختلف قرائت، اذان، حفظ قرآن، مفاهيم ، آموزه هاي قرآن و نماز برگزار شد.

شكرخدائي همچنين تصريح كرد: ترويج فرهنگ قرآني و فراهم كردن زمينه الگوگيري از اين آموزه هاي متعالي قطعا به آرامش روحي و رواني جامعه كمك مي نمايد.

تاریخ:
1398/05/09
تعداد بازدید:
287
منبع: