همايش هماهنگي آموزش مديريت مصرف برق ويژه بانوان
همايش مديريت مصرف برق ويژه بانوان(طرح روشنا) با حضور شوراي بانوان اين شركت بصورت ويدئو كنفرانس برگزار شد.

اين جلسه كه با حضور معاون وزير نيرو، مشاور وزير در امور بانوان و جمعي از اعضاي شوراي بانوان شركتهاي توزيع نيروي برق اهواز، كهگيلويه و بويراحمد، گيلان، جنوب كرمان و  سيستان و بلوچستان برگزار شد سخنرانان به لزوم استفاده از نقش زنان به عنوان بخش مهمي از جامعه و استفاده از ظرفيت متخصصان اجتماعي براي پيشبرد برنامه هاي مديريت مصرف تاكيد داشتند.

 مشاوراموربانوان و خانواده شركت توزيع نيروي برق اهواز بيان داشت: استفاده از همه ظرفيتهاي موجود كشور در اجراي برنامه هاي توسعه، يك ضرورت است كه در اين راستا كارگروه اجراي طرح آموزشي مديريت مصرف برق ويژه بانوان تشكيل گرديد.

  الهام سلامت نيا در ادامه افزود: اين كارگروه با موضوعيت لزوم اجراي طرح آموزشي مديريت مصرف برق ويژه بانوان٬ باحضور نمايندگان شوراي بانوان، دفترمديريت مصرف٬ روابط عمومي، دفتر آموزش و مسئول بسيج شركت توزيع نيروي برق اهواز برگزار شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: پس از تشكيل كارگروه در نظر داريم همايشي باحضور كليه بانوان شاغل در صنعت برق و همچنين همسران آقايان شاغل و فرزندانشان با اولويت آموزش مديريت مصرف ويژه بانوان در خانه و محل كار، آموزش مديريت مصرف ويژه كودكان و پرداخت جوايز به كم مصرف ترينها برگزار نمائيم.
 
تاریخ:
1398/05/13
تعداد بازدید:
282
منبع: