برگزاري اولين همايش مديريت مصرف برق، ويژه بانوان صنعت آب و برق خوزستان
مديرعامل برق اهواز: پيشرفت وتوسعه كشور و موفقيت در مديريت بهينه مصرف انرژي، نيازمند استفاده ازهمه ظرفيتهاي موجود است.

اولين همايش مديريت مصرف برق(طرح روشنا) ويژه بانوان صنعت آب وبرق خوزستان به ميزباني اين شركت و با حضور مديران برق اهواز و خوزستان، مشاور زنان و خانواده فرمانداري شهرستان كارون مديران امور برق مناطق و تعدادي ازسمن هاي فعال يكشنبه 27مرداد ماه 98 برگزار شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز در اين همايش باتقدير از زحمات مجموعه صنعت برق خوزستان كه با مديريت مصرف، پيك بار را با موفقيت پشت گذاشتند بيان داشت: توزيع برق خوزستان و برق اهواز با 4500 و 2500مگاوات پيك بار مصرف بالايي در كشور دارند كه هرگونه مديريت مصرف و كاهش پيك تاثير قابل نوجه خود را در شبكه سراسري برق كشور نشان مي دهدكه حاصل استفاده ازهمه ظرفيتهاي موجود بوده است.

حسن كريمي در ادامه افزود: تغيير اقليم به عنوان يك پديده جهاني در منطقه ما خوزستان بسيار ملموس بوده است كه نمونه آن خشكسالي، وقوع ريزگرد و بارش هاي باران زياد سيل آسا بوده است كه آسيبهاي فراواني را بدنبال داشته است و مي طلبد با انجام‌تحقيقات علمي خود را براي مواجهه با شرايط جديد آماده كنيم.

وي در ادامه افزود:تغيير نگرش ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت است كه تجربه دوسال گذشته نشان داده با اين روش شركتهاي برق اهواز و خوزستان  توانسته اند بيش از 700مگاوات صرفه جويي انرژي داشته باشندكه حاصل ايده هاي جديد و تلاش براي پياده سازي و استمرار آن بوده است كه در اين راه مردان و زنان صنعت برق دوشادوش هم براي تحقق آن تلاش كردند.

مديرعامل برق خوزستان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش بانوان در آموزش جامعه گفت بانوان به عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور نخستين الگوهاي آموزشي را براي كليه افراد جامعه دارند واولين معلم همه زنان و مردان هستند كه مي تواننددرزمينه فرهنگ سازي بسيار اثرگذارباشند.

كريمي با اشاره به ضرورت توجه مباحث ملي ساختمان اظهار داشت: مابايد به عايقبندي ساختمان توجه ويژه اي نشان دهيم و هم بدليل استفاده زياد از وسايل سرمايشي در تهيه آن دقت كنيم تا از اتلاف انرژي و منابع جلوگيري كنيم زيرا باتوجه به اينكه در اقليم خاصي زندگي ميكنيم كه از منابع عظيم انرژي برخورداراست براي ما ضرورت بسيار زيادي دارد كه با برنامه ريزي دقيق و آينده نگري سهم آيندگان را محفوظ نگاه داريم.

مديرعامل برق اهواز در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت:در سال 96 ايده مركز پايش انرژي را عملياتي كرديم كه عملكرد بسيار بالائي داشت كه در نتيجه آن 350مگاوات انرژي قابل اندازه گيري و رويت را كنترل و توانستيم با موفقيت از پيك بارتابستان سخت سال 97 عبور كنيم كه در اين موفقيت خواهران شاغل در اين مركز نقش بسيار فعالي و اثر گذاري داشتند.

رئيس شوراي بانوان و خانواده شركت توزيع نيروي برق اهواز نيزدرادامه اين همايش با اشاره به اهميت مديريت مصرف گفت: عادت به مصرف بي رويه ازجمله عادات نامناسبي است كه علاوه بر مباحث اقتصادي،باعث آسيب به محيط زيست مي شود.

الهام سلامت نيا در ادامه افزود: بانوان  نقش كليدي و پررنگي در خانواده و اجتماع دارند كه باكمك به آموزش آنها مي توان از درون خانواده به عنوان ركن اصلي تربيت فرد، الگوهاي مناسب را ترويج دهيم.

در ادامه همايش خانم سودابه پاكنژاد بازرس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران نيز به بيان موارد آموزشي در خصوص مديريت مصرف و نقش بانوان در تحقق آن پرداخت.

تاریخ:
1398/05/28
تعداد بازدید:
114
منبع: