بازديد تيم ايمني برق اهواز از مواكب مستقر در مسير زائرين اربعين حسيني
تيمي متشكل از مهندسين ايمني اين شركت طي بازديد از مواكب مستقر در مسير اربعين حسيني در منطقه سليم آباد، عين دو، سياحي اهواز، ضمن بررسي موارد ايمن بودن كابل و تابلو و سيم كشي داخلي مواكب، راهنمائي هاي لازم به منظور رفع موارد حادثه خيز و ناايمن را نيز به مواكب داران ارائه دادند.
برق اهواز: تيمي متشكل از مهندسين ايمني اين شركت طي بازديد از مواكب مستقر در مسير اربعين حسيني در منطقه سليم آباد، عين دو، سياحي اهواز، ضمن بررسي موارد ايمن بودن كابل و تابلو و سيم كشي  داخلي مواكب، راهنمائي هاي لازم به منظور رفع موارد حادثه خيز و ناايمن را نيز به مواكب داران ارائه دادند.

   عمادحسيني مدير ايمني شركت توزيع نيروي برق اهواز در اين بازديد با اشاره به ضرورت حفظ سلامتي موكب داران و زائرين اربعين حسيني اظهارداشت: شركت توزيع نيروي برق اهواز تلاش دارد همگام با خيل عظيم حسيني نسبت به فراهم كردن شرايط ايمني و سلامت كه در نهايت به رفاه حال عزارداران منجر مي شود اقدام نمايند.

    وي تصريح كرد: بازرسين ايمني اين شركت طي مدت برگزاري مراسم اربعين حسيني كه پيش بيني مي شود امسال افزايش چشمگيري داشته باشد، آمادگي لازم به منظور همكاري و مشاوره در بهبود ايمني مواكب را داشته و تقاضا داريم هرگونه عمليات برقرساني و نورپردازي با رعايت و حفظ ايمني كامل، از رهاكردن كابل و سيم برق بر روي زمين و در مسير تردد زائرين و ماشين آلات جدا خودداري نمايند.

    مديرايمني برق اهواز در ادامه بيان داشت: در اين بازديد كليه موكب ها مورد بررسي فني قرار گرفته و موارد خطرآفرين كه امكان برق گرفتگي و آتش سوزي در آن وجود دارد شناسائي و به اطلاع متولي موكب رسانيده و در بازديد بعدي رفع نقص مكتوب شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

  حسيني درپايان اظهارداشت: با توجه به اينكه موكبها با داربست فلزي برپا شده و به هم متصل مي باشند در صورت بروز هرگونه مشكل برقي همه در معرض خطر قرار مي گيرند، تامين برق از تابلوهاي مجاز، استفاده ازكابلهاي استاندارد، عدم استفاده از لامپهاي پرمصرف، استفاده از چسب برق جهت بستن اتصالات، استفاده از بست پلاستكي بجاي سيم مفتول از مهمترين مواردي مي باشند كه به ارتقاي ايمني منجر مي شوند.

تاریخ:
1398/07/15
تعداد بازدید:
239
منبع: