نام و نام خانوادگی نام دفتر شماره تماس
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
جناب آقای مهندس سعید آقایی
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 34490670
جناب آقای مهندس محمدعلی مقدسیان پور
مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق 34490673
جناب آقای مهندس مصطفی جامعی فر
مدیر نظارت بهره‌برداری 34490672
جناب آقای مهندس سید عماد الدین حسینی
مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست
33913261
جناب آقای مهندس منوچهر رشتی
مدیر بازار برق
33377560
جناب آقای مهندس محمد عزیزی
مدیر امور برق روستایی
34490661
معاونت مهندسی
جناب آقای مهندس  علی عیداوی
معاون برنامه ریزی و مهندسی 34490720
جناب آقای مهندس فرشاد رفیعیان
مدیر مهندسی و نظارت 34490728
جناب آقای مهندس  بیژن حیم‌پور
مدیر کنترل برنامه و پروژه 33913270
جناب آقای مهندس محمود لک
  مدیر GIS 33386044
جناب آقای مهندس مصطفی فلاحی
مدیر طراحی مهندسی
33913262
جناب آقای مهندس مهرداد شیرالی
مجری طرح‌های عمرانی
34490663
معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات
جناب آقای مهندس بهرام جولایی
معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات 34490716
جناب آقای مهندس فرهاد دانشی
مدیر دفتر تحقیقات واستانداردها
34490700
جناب آقای مهندس عبدالحسین سپهریان
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
34490732
سرکار خانم مهندس الهام سلامت نیا
مدیر دفتربرنامه‌ریزی و بودجه
34490730
معاونت مالی و پشتیبانی
جناب آقای محمد ظاهری‌عبده‌وند
معاون مالی و پشتیبانی 34490718
جناب آقای رضا عباسی
مدیر دفتر تدارکات 34490690
جناب آقای علی سبزی پور
مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی 34490691
سرکار خانم مریم قاید
مدیر امور مالی
34490650
معاونت منابع انسانی
جناب آقای عسکرزاده
معاون منابع انسانی 34490640
جناب آقای عبدالحسین اکبری
مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه 34490638
سرکار خانم مهندس اسماء نامداری
مدیر دفتر توسعه و مدیریت تحول اداری 34490631
جناب آقای مهدی افضلی
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 34490633
سرکار خانم آتنا عباسی
دفتر آموزش و برنامه ریزی منابع انسانی 34490635
معاونت فروش و خدمات مشترکین
جناب آقای مهندس مهرداد فارسیمدان
معاون فروش و خدمات مشترکین 33389021
جناب آقای سید عباس موسوی
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری 33910530
جناب آقای ملک محمد ملکی
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول 33386020
جناب آقای مهندس بابک افضلی
مدیر دفتر مدیریت مصرف
33377562
جناب آقای محسن سلطانی
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 33381345
دفاتر مستقل
جناب آقای علی ‌رضا کریم‌پور
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 33913265
جناب آقای بهرام چهرازی
مدیر دفتربرونسپاری 34490639
جناب آقای کامران مکوندی
مدیر دفتر هیئت مدیره
34490644
جناب آقای علی‌رضا شکرخدایی
مدیر دفتر روابط عمومی
34490666
مشاوران و مجریان
جناب آقای مهندس بهرام جولایی
مجری کاهش تلفات/مشاور فنی مدیرعامل
34490729