خسارت بيش از 5 ميليارد ريالي تند باد به شبكه برق اهواز
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز: تندباد بيش از 5 ميليارد و 470ميليون ريال به شبكه برق در كلانشهر اهواز خسارت وارد كرد.
1398/03/01
جمع آوري تعداد 418 انشعاب غيرمجاز برق در كوي مشعلي شهرستان كارون
مديراموربرق شهرستان كارون: با هدف بهبودكيفيت ولتاژ و تامين برق مطمئن و پايدار و كنترل بار شبكه، تعداد418 فقره انشعاب غيرمجاز برق كوي مشعلي شهرستان كارون جمع آوري شد.
1398/02/30
شبكه برق آسيب ديده از سيل در شهرستان باوي اصلاح شد
مديراموربرق شهرستان باوي گفت: بخشي از شبكه برق شهرستان باوي كه بر اثر سيلاب اخير آسيب ديده بود اصلاح شد
1398/02/23
احداث3800متر شبكه برق در كوي سادات شهرستان اهواز
مديراموربرق منطقه دو كلانشهر اهواز: به منظور تحقق طرح ملي كاهش تلفات انرژي و تامين برق مطمئن و پايدار، بيش از 3800متر شبكه برق در كوي سادات شهرستان اهواز احداث شد.
1398/02/21
شركت توزيع نيروي برق اهواز