فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه
عنوان خدمت: مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات
شناسه خدمت: 13031465107
نوع خدمت:
شرح خدمت:
مدارک مورد نیاز:
جزئیات خدمات
متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد دفعات مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
مبلغ(مبالغ)
شماره حساب (های) بانکی
نحوه دسترسی به خدمت
اینترنتی: https://aepdco.saapa.ir/subscriber/login
پست الکترونیک:
تلفن گويا يا مرکز تماس: 1521
نرم افزار تلفن همراه:
پیام کوتاه:
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت: دریافت فایل
تعداد بازدید: 743
آخرین تاریخ به روزرسانی: 1399/02/27