P_13031465104
 
عنوان خدمت:
درخواست بررسی صورت¬حساب مشترکین شرکت ها توزیع نیروی برق
Request to check the bills of the subscribers of the electricity distribution companies
:Title
شرح خدمت:
مشترکین می توانند به منظور بررسی صورت¬حساب، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.
Subscribers can register their request in absentia in order to check the invoice, so that the items can be checked for the correctness or incorrectness of the issued invoice, and if the request is received, the bill will be corrected.
:Translation
لینک دریافت خدمت
 
متوسط زمان ارائه خدمت واحد پاسخگو شماره تماس واحد پاسخگو
15 روز
دفتر فروش انرژی و وصول مطالبات
1521
 
مدارک لازم نحوه ارائه خدمت مستندات خدمت
 الکترونیکی
 
_راهنمای استفاده از خدمت
 
 
فرآیند خدمت

 
سوالات متداول (FAQ)
سوال 1- نحوه محاسبه برق مصرفی مشترک چگونه است؟
جواب 1:

مشترکین محترم :نحوه محاسبه صورتحساب برق مصرفی سال 93 مشترک فرضی خانگی با جمع مصرف 772 کیلووات ساعت (شامل 386 کیلووات ساعت میان بار ،129 کیلووات ساعت اوج بار و 257 کیلووات ساعت کم بار) در مدت 50 روز به شرح ذیل می باشد:

مصرف کل = A

تعداد روز = B

متوسط مصرف ماهانه = C

C=A*30/B à C=772*30/50 à C=463.2

با توجه به دستورالعمل تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها (ابلاغ شده از طرف وزارت نیرو در سال 93) در خصوص نحوه محاسبه برق مصرفی خانگی ، با توجه به پله های مصرف نسبت به شکست متوسط مصرف محاسبه شده در بالا و قراردادن آن در جدول نرخ اقدام می نماییم.

مبلغ

نرخ

پله های مصرف

37200

372

100

43400

434

100

93000

930

100

167400

1674

100

121470

1922

2/63

با جمع مبالغ جدول فوق مبلغ انرژی مصرف شده در ماه بدست می آید که با ضرب حاصل جمع بدست آمده در تعداد روز صورتحساب تقسیم بر 30 مبلغ انرژی مصرف شده در مدت صورتحساب بدست می آید.

121470 + 167400 + 93000 + 43400 + 37200 = مبلغ انرژی مصرف شده در ماه (30 روز)

(1) 770783 = 30 / 50 * 462470 = مبلغ انرژی مصرف شده در مدت 50 روز

با توجه به اینکه حداکثر نرخ هرکیلووات ساعت برق برای مشترکین خانگی نمی بایست از 1612 ریال بیشتر شود یک بار هم با این نرخ مبلغ انرژی مصرفی محاسبه می شود.

(2) 1244464 = 1612 * 772 = مبلغ انرژی مصرف شده با احتساب حداکثر نرخ

با مقایسه مبلغ محاسبه شده در مرحله (1) و مرحله (2) هر کدام کمتر بود به عنوان مبلغ انرژی مصرفی درساعات میان باری در نظر گرفته می شود.

47988 = 372 * 129 = اضافه پرداختی مصارف اوج بار

47802 = 186 * 257 = تخفیف مصارف غیر اوج بار

61678 = 0.08 * (47802 - 47988 + 770783) = مالیات برارزش افزوده

بیمه مشترکین خانگی شهری بازاء هر ماه مبلغ 250 ریال محاسبه می گردد

416 = 30 / 50 * 250 = بیمه مشترکین خانگی برای مدت صورتحساب (50 روز)

مبلغ عوارض برق از ضرب مصرف کل در عدد 30 ریال بدست می آید

23160 = 30 * 772 = مبلغ عوارض برق

مبلغ صورتحساب از جمع مبلغ انرژی مصرفی ، اضافه پرداختی مصارف اوج بار ، بیمه ، عوارض برق ، مالیات بر ارزش افزوده و کسر تخفیف مصارف غیر اوج بار بدست می آید

856223 = 23160 + 416 + 61678 + 47802 - 47988 + 770783 = مبلغ صورتحساب

سوال 2- گزینه انتخاب در صورت حسابها به چه مفهومی است ؟
جواب 2- گزینه در واقع انتخابی است برای نرخهای دیماند و انرژی نصرفی بدین صورت که مشترک بر اساس رفتار مصرفی برق خود در بازه های زمانی یکسال می تواند تعیین کند که نرخ انرژی بالا و یا دیماند بالای پرداخت نماید بری مثال در مواردی که کارخانه در چند ماه از سال بدلایلی مصرفی کلی داشته باشد و یا بدون مصرف باشد مشترک می تواند برای آن مقاطع زمانی تقاضای گزینه 1 و یا 3 بنماید تا نرخ دیماند کمتری را پرداخت نماید و پس از سپری شدن زمان فوق و عوض شدن رفتار مصرفی کارخانه می تواند مجدداً گزینه 1 را انتخاب نماید.
سوال 3- مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی صورت حساب
جواب 3-- آخرین قبض یا رسید پرداختی - قبض دارای مشکل
سوال 4- درصورتیکه به مبلغ قبض صادره اعتراض داشته باشیم چه مراحلی طی می شود؟
جواب 4-پس از ثبت درخواست ، کارشناسان شرکت موارد ذیل را چک کرده و نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام می کنند - چک کردن قرائت صحیح کنتور - مصارف دوره قبل تست کنتور
سوال 5-در صورتیکه به تعرفه یا به بدهی قبلی اعتراض داشته باشیم چه مراحلی طی می شود؟
جواب 5-تعرفه : پس از ثبت درخواست در صورتیکه نوع تعرفه در قبض اشتباه درج شده باشد اصلاح می گردد . بدهی: بدهی قبلی مشترک مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام می شود.
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/29
تعداد بازدید:
418
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت