برنامه هاي آتي و جاري
  • تدوين چشم انداز استراتژيك شركت تا سال 1410
  • پروژه مديريت دارايي هاي فيزيكي
  • اجراي نظام آراستگي در شركت(درحال انجام)


تاریخ به روز رسانی:
1396/11/28
تعداد بازدید:
890