شرح وظايف

هدف واحد :
 برنامه ريزي ، راهبري و نظارت بر سازماندهي و ساماندهي ساختار و تدوين شرح وظايف ، امور آموزشي ، درماني و رفاهي ، استخدام ، صدور احكام پرسنلي و حقوق و دستمزد ، نقل و انتقالات ، طبقه بندي مشاغل و همچنين طرحهاي تحول اداري و مديريت دانش و كيفيت ، بهره وري و ارزيابي عملكرد كاركنان مناطق شركت را تحت سرپرستي مدير عامل بر عهده دارد.
معرفي واحد :
معاونت منابع انساني از واحدهاي زير مجموعه مديريت عامل است كه وظايف كلي آن به چهار بخش سازماندهي و طبقه بندي مشاغل ، امور كنان و رفاه ، آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني و توسعه مديريت و تحول اداري تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
وظايف واحد :
• اجراي راهبردها ، خط مشي ها و اهداف معاونت منابع انساني در چارچوب سياستها و اهداف كلان شركت توزيع نيروي برق اهواز و شركت توانير
• انجام بررسيها و مطالعات مستمر بمنظور طراحي مناسبترين ساختار و سازماندهي پستهاي سازماني و تدوين شرح وظايف متناسب با وظايف و ماموريتهاي واحدهاي مختلف شركت
• كنترل پيشرفت پروژه هاي معاونت  منابع انساني بر اساس تفاهم نامه ها و قراردادهاي مبادله شده
• كنترل روشها ، رويه ها و فرايندهاي واحدهاي مختلف شركت مبتني بر استاندارد
• برنامه ريزي و پيش بيني تقاضاي نيروي انساني مورد نياز جهت تصدي مشاغل سازماني با توجه به اهداف شركت و نيازهاي مناطق توزيع و ديگر واحدهاي شركت بر اساس ساختار سازماني مصوب
• انجام بررسيها و مطالعات لازم بمنظور پياده سازي طرحهاي استعداد يابي و جانشين پروري جهت شناسايي و جذب نيروي انساني متخصص و كارآمد و رشد و پرورش آنها
• استخدام نيروي انساني مورد نياز كه توسط واحدهاي مرتبط انجام مي گيرد و هماهنگي لازم بمنظور انجام مصاحبه تخصصي با متقاضيان استخدامي و گزينش پذيرفته شدگان آزمون كه معرفي شده اند
• انجام مطلوب طرح طبقه بندي مشاغل و حقوق و دستمزد كاركنان بر اساس ضوابط مربوطه
• طراحي و تدوين برنامه هاي خرد و كلان آموزش كاركنان و تهيه تقويم آموزشي بر اساس خط مشي و اهداف شركت و اعتبار بودجه آموزشي همچنين نظارت بر اجراي آن
• كنترل وضعيت بهداشتي و درماني كاركنان ، بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنها و انجام اقدامات لازم در جهت بهبود و افزايش سطح رفاهي و درماني آنها
• گردآوري نيازها و اهداف كيفي در سطح سازمان بمنظور تدوين اسناد سيستم كيفيت شامل روشهاي اجراي دستورالعملهاي كاري ،شرح وظايف و چك ليستها ، فرمها و ساير مدارك مرتبط همچنين تطابق آنها با اهداف و استراتژيهاي شركت
• برنامه ريزي جهت تحول اداري و ساماندهي و توسعه منابع انساني و مديريت دانش
• سازماندهي مميزي هاي داخلي كيفيت و تهيه و تنظيم گزارشهاي تحليلي و تفصيلي از نتايج آن در جهت ارائه در جلسات بازنگري مديريت و همچنين سازماندهي مميزي هاي شخص دوم از مناطق توزيع و ساير واحدهاي شركت.

دفاتر:

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
8802
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت