شرح وظايف

هدف واحد:
سازماندهي و ساماندهي ساختار و تشكيلات ، تدوين شرح وظايف ، احكام حقوق و دستمزد ، پياده سازي طرح طبقه بندي مشاغل و بهبود فرآيندها را در شركت تحت سرپرستي معاونت منابع انساني بر عهده دارد.
معرفي واحد :
دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل يكي از واحدهاي زير مجموعه معاونت منابع انساني شركت است كه وظايف كلي آن به دو بخش طبقه بندي مشاغل و سازماندهي و ساختار سازماني تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
وظايف واحد :
• كاربيني، كارسنجي ، مطالعه و همچنين جمع آوري پيشنهادات واحدهاي مختلف شركت بمنظورتغييرات در ساختار و تشكيلات جهت سازماندهي بر اساس وظايف و ماموريت هاي شركت
• انجام مطالعات و بررسيهاي ميداني بمنظور تهيه و تدوين شرح شغل و شرح وظايف متناسب با ساختار و پستهاي سازماني مصوب شركت
• مبادله تفاهم نامه و قراردادهاي پروژه هاي طبقه بندي مشاغل و ساختار و تشكيلات و همچنين نظارت بر نحوه فعاليت پيمانكاران مربوطه
• اجراي بموقع صدور احكام ، افزايشهاي شوراي عالي كار و ترفيع گروه و اضافه حقوق سالانه كاركنان مرتبط
• پياده سازي مطلوب طرح طبقه بندي مشاغل و حقوق و دستمزد كاركنان كه توسط شركت توانير بر اساس ضوابط و مقررات مصوب ابلاغ مي گردد.
• ارزيابي سوابق شغلي كاركنان بر اساس ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل بمنظور تعيين گروه شغلي مناسب
• كنترل احكام صادره كاركنان بمنظور حصول اطمينان از صحت امتيازات فردي و شغلي آنان
• بررسي و تطبيق سوابق خدمتي كاركنان به ويژه سوابق خارج از صنعت برق با طرح طبقه بندي مشاغل
• كنترل بر انتخاب و نحوه عملكرد مطلوب سيستمهاي جامع حقوق و دستمزد بمنظور حصول اطمينان از پرداخت بموقع و صحيح حقوق و دستمزد
• نظارت و پيگيري بر تشكيل كميته طبقه بندي مشاغل شركت بمنظور بررسي سوابق كاركناني كه نياز به ارتقاء رتبه ، انتصاب و يا تغيير پست دارند.
• ارسال سوابق كاركنان به شركت توانير كه ارتقاء گروه آنها عد از تاييد در كيته طبقه بندي شركت نياز به بررسي و تصويب شركت توانير دارد
• پياده سازي سيستمها ، فرايند ها و نظام هاي نوين مديريت در جهت بسط و بهبود مستمر كيفي فعاليتهاي مختلف شركت
• ساماندهي ، پايش و بازنگري در كليه فرآيندهاي شركت بر اساس نظام مديريت فرآيندها به منظور اصلاح ، تسهيل و تسريع در انجام وظايف مناطق توزيع و ديگر واحدهاي شركت بر اساس دستورالعملها

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/21
تعداد بازدید:
5687
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت