شرح وظايف

هدف واحد  : وظيفه برنامه ريزي ، نيازسنجي و نظارت بر طراحي و تدوين تقويم و دوره هاي آموزشي كاركنان ، ارزيابي اثربخشي دوره ها و همچنين انتخاب مؤسسات آموزشي را تحت سرپرستي معاونت منابع انساني بر عهده دارد .

 ب) وظايف واحد  :

• طراحي و تدوين راهبردها ، خط مشيها و اهداف آموزشي و پژوهشي  كاركنان شركت با توجه به سياستهاي بلندمدت و كوتاه مدت شركت  توزيع نيروي برق اهواز
• تدوين و انجام مطالعات لازم بمنظور پياده سازي طرحهاي استعداديابي و جانشين پروري جهت شناسايي و جذب نيروي انساني متخصص و كارآمد و رشد و پرورش آنها .
• برنامه ريزي ، طراحي و تدوين برنامه هاي خرد و كلان آموزش كاركنان و تهيه تقويم آموزشي بر اساس خط مشي و اهداف شركت و اعتبار بودجه آموزشي .
• اجراي  برنامه هاي آموزشي مطابق با تقويم آموزشي و دوره هاي مصوب بمنظور حصول اطمينان از اجراي بموقع و كيفيت مطلوب آن .
• نظارت بر فرآيند آموزش در شركت در ارتباط با نيازسنجي و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان بمنظور انتقال و ارتقاء سطح دانش كاركنان شركت .
• ارزيابي كيفي دوره هاي آموزشي بمنظور حصول اطمينان از اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده .
• برگزاري نشستها ، گردهمائيها و همايشهاي علمي در زمينه تحقيقات و دستاوردهاي توسعه منابع انساني .
• تدوين دوره هاي آموزشي غير حضوري و مجازي مديران وكاركنان شركت بمنظور استفاده بهينه و صرفه جويي در زمان .
• ارزيابي وانتخاب مؤسسات آموزشي بمنظور حصول اطمينان از داشتن  امكانات علمي و تجهيزات مناسب .
•  برگزاري جلسات آموزشي تخصصي با كارشناسان آموزش مناطق توزيع و گروههاي آموزشي دفتر آموزش بمنظور تسهيل در برگزاري برنامه هاي آموزشي.
• ايجاد بانك اطلاعاتي آموزشي شامل شناسنامه آموزشي كاركنان - مراكز آموزشي- اساتيد و مدرسان- نظرسنجي هاي مختلف و....
•  برآورد بودجه سالانه آموزش كاركنان شركت.
•  تهيه پيش نويس قراردادهاي آموزشي با مراكز و موسسات آموزشي .
• برنامه ريزي در جهت جذب كاركنان با توجه به پيش بيني ها و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت تدوين شده با توجه با سياستهاي شركت توانير.
• برنامه ريزي وپيش بيني  بمنظور تامين منابع انساني با توجه به روند توسعه در آينده از طريق تبديل وضعيت ، انتقال و ارتقاء افراد جديد به شركت همچنين ارتقائ سطح آموزش وتوانائيهاي علمي و تخصصي كاركنان .

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/21
تعداد بازدید:
4119
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت