شرح وظايف

هدف واحد :
تهيه و اجراي دستورالعملها و مقررات ايمني و بهداشت محيط كار ، كنترل ضايعات نيروي انساني و تجهيزات ، سلامت محيط كار و كاركنان ، كنترل كيفيت لوازم و تجهيزات ايمني ، تشكيل كميته عالي حفاظت و ايمني ، همچنين تجزيه و تحليل حوادث و اتفاقات را تحت سرپرستي معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ بر عهده دارد.
معرفي واحد :
دفتر ايمني و كنترل ضايعات يكي از واحدهاي زير مجموعه معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ شركت است كه وظايف كلي آن به دو بخش بهداشت و زيست محيطي و ايمني و كنترل ضايعات تقسيم       مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
وظايف واحد :
• رعايت قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي ايمني ، بهداشت كار و كنترل ضايعات در واحدهاي بهره برداري شركت
• برگزاري و تشكيل جلسات و گردهمايي هاي ايمني و بهداشت كار در واحدهاي بهره برداري بمنظور تشريح حوادث ، اتفاقات و خسارات وارده بر نيروي انساني و تجهيزات
• تهيه و جمع آوري استانداردهاي ايمني و دستورالعمل هاي استفاده صحيح از لوازم ايمني و ابزار كار در جهت ايمن سازي محيط كار ، تاسيسات و تجهيزات شبكه
• تهيه مشخصات فني لوازم ايمني و ابزار كار جهت سفارش براي خريد و كنترل كيفيت لوازم خريداري شده با همكاري امور تداركات
• آموزش استفاده صحيح و بموقع و بجا از لوازم ايمني و ابزار كار در واحدها

• بررسي تجزيه و تحليل گزارشات در رابطه با اتفاقات و حوادث ، علل و خسارات وارده بر نيروي انساني و ابزار كار و تجهيزات و تاسيسات در صورت لزوم با انجام بازديد از محل حادثه
• تشكيل كميته عالي حفاظت فني و بهداشت كار بر اساس قوانين كار ، همچنين نظارت بر نحوه تشكيل موضوعات مطروحه ايمني و بهداشت كار كه در جلسات مورد تجزيه تحليل و بررسي قرار مي گيرد (دبير جلسه )
• جمع آوري دستورالعمل هاي زيست محيطي اعم از نحوه بكارگيري ، نگهداري و امحاي مواد و تجهيزات زيان بار مانند روغنها و گازها به منظور جلوگيري خسارت به محيط زيست ، مردم و كاركنان و نگهداري آنها در بانكهاي اطلاعاتي
• ارزيابي مناطق و واحدهاي مرتبط در مورد اعمال دستورالعمل هاي مرتبط با عوامل محيط زيست
• تهيه و تنظيم برنامه هاي دوره اي معاينه و كنترل سلامت كاركنان
• تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار همچنين پيگيري در استقرار نظام كنترل oHSAS
• ثبت آمار حوادث و بيماريهاي ناشي از كاركارگران در بانكهاي اطلاعاتي همچنين تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/27
تعداد بازدید:
5881
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت