تاریخ به روزرسانی:
1400/11/27
 • مجری طرح‌های عمرانی
 • مهرداد شیرالی
 • تلفن: 34490663
 • T.Omrani(at)aepdco.ir

 • آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

  رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

  شرح وظایف:
  نظارت بر فعالیت مجریان طرح در مناطق ، برنامه ریزی مراحل مختلف اجرای طرحهای مصوب ، بکارگیری ضوابط ، دستورالعملها و شاخصهای کیفی توسط پیمانکاران تعیین صلاحیت شده ، نحوه بررسی اولیه طرح ها ، هماهنگی در تحویل و تحول پروژه ها و همچنین ارائه گزارشات دوره ای از پیشرفت فیزیکی پروژه ها را تحت سرپرستی معاونت برنامه ریزی و مهندسی برعهده دارد. معرفی واحد : مجری طرح یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت است که اهم وظایف و ماموریت های واحد به شرح ذیل می باشد : وظایف واحد : • تعامل بر نحوه فعالیت های مجریان طرح در مناطق • برنامه ریزی و پیگیری مراحل مختلف اجرای طرحهای مصوب بر اساس اولویت تعیین شده توسط مجریان طرح مناطق • تقسیم بندی پروژه های اجرایی پیمانکاران تایید صلاحیت شده • بررسی اولیه طرح ها بلحاظ کامل بودن اطلاعات (وجود نقشه های اجرایی ، دستور کار و یا برآورد لوازم و هزینه های اجرایی پروژه ) • هماهنگی لازم برای رفع اشکالات احتمالی اعلام شده ناظرین از طریق پیمانکاران و واحدهای اجرایی مربوطه • هماهنگی و حضور در تحویل و تحول پروژه ها • دریافت نتایج ارزیابی پیمانکاران از ناظرین و ثبت و نگهداری در فایل مخصوص برای تهیه اعلام و ضعیت پیمانکاران به معاونت برنامه ریزی و مهندسی • رسیدگی به شکایات مشترکین و متقاضیان در مورد تاخیرات احتمالی اجرای پروژه های مورد نیاز • تهیه صورت وضعیت با توجه به گزارشات تحویل و تحول و صورت برداری جنسی • ارائه گزارشات تحلیلی از عدم پیشرفت فیزیکی و بررسی علل تاخیرات و راه حلهای پیشنهادی ، گزارشات دوره ای درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های منطقه و گزارشات پروژه های اولویت دار جهت پاسخگویی به مراجع ذیربط • مکاتبات و ارتباطات لازم با دستگاههای نظارت و پیمانکاران در صورت لزوم • اطمینان از دریافت ضوابط و دستورالعملها و استانداردها و شاخصهای کیفی توسط پیمانکاران