سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)
امکان ثبت شکایات غیر حضوری از طریق سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)
چنانچه شهروندان محترم در خصوص نحوه ارایه خدمات برق رسانی، نقض قوانین و مقررات، عدم انجام وظیفه و یا ضعف در ارائه خدمات از شرکت هایی که عهده دار خدمات تأمین برق هستند شکایتی داشته باشند می توانند با مراجعه به سایت توانیر به آدرس https://www.tavanir.org.ir،  شکایت و درخواست خود را به صورت غیر حضوری ثبت و پیگیری نمایند.
تاریخ:
1398/11/19
تعداد بازدید:
248
منبع: