ساماندهی شبکه تامین کننده برق بیمارستان بقائی و فولاد اهواز
با حضور یازده گروه عملیاتی، خط دومداره تامین کننده برق بیمارستان بقائی و نورد، واقع در ابتدای جاده خرمشهر ساماندهی و اصلاح شد.

   مدیراموربرق منطقه چهاراهواز اظهارداشت: با برنامه ریزیهای انجام شده در قالب طرح تابش شماره چهار به منظور انجام عملیاتهای مهم و ضروری در نقاط استراتژیک، خط دومداره واقع در ابتدای جاده خرمشهر به اهواز( فلکه بیمارستان شهیدبقائی) بطور کامل ساماندهی شد.

بهزادشافعی زاده افزود: طی این عملیات حضوریازده اکیپ از مناطق یک، دو، سه و با همراهی مجموعه عملیاتی منطقه چهار حاضر و طی آن 2000مترسیم هانیا و هشت اصله پایه جدید نصب و همچنین یازده اصله پایه چوبی فرسوده جمع آوری،احداث 17مورد طرح 108 و 109و در مجموع600مترشبکه دومداره این مسیر بطورکامل ساماندهی و اصلاح شد.

وی اشاره داشت: طی این عملیات که به پایداری شبکه برق بیمارستان بقائی و گروه فولاد منجر می شود علاوه بر استفاده از ظرفیت خالی ترانسهای موجود ظرفیت سازی مجدد نیز در شیکه برق جنوب غرب اهواز صورت گرفته است.

شافعی زاده اعتبار اختصاص یافته به این طرح را دومیلیارد و600میلیون ریال برآورد کرد.

تاریخ:
1398/11/26
تعداد بازدید:
254
منبع: