ساماندهی شبکه تامین کننده برق روستاهای خرشه و ملچ اهواز
با هدف افزایش تاب آوری و یکپارچه سازی خطوط پرعارضه، شبکه برق مسیر روستاهای خرشه و ملچ واقع در شرق اهواز ساماندهی و اصلاح شد.

مدیراموربرق منطقه یک اهواز اظهار داشت: با اجرای تاب آوری، اصلاحات و بهینه سازی شبکه برق که اختصارا طرح تابش نامیده می شود شبکه توزیع برق مسیرروستاهای خرشه و ملچ واقع در شرق اهواز با هدف پایدارسازی خطوط پرعارضه، ساماندهی و اصلاح شد.

آرش بندارزاده افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده طرح تابش شماره شش به منظور انجام عملیاتهای مهم و ضروری در نقاط استراتژیک، بهبود شاخصهای بهره برداری، مقاوم سازی شبکه فرسوده، حرکت درمسیر تحقق چشم انداز 1410 و رسیدن به 99 دقیقه خاموشی در سال، اصلاح و رفع اتصالات سست شبکه و تعویض پایه های چوبی در امور برق منطقه یک اهواز اجرا و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: طی این عملیات که با حضور 15 گروه عملیاتی اجرا گردید، تعداد پانزده اصله پایه چوبی فرسوده، 178 مقره چینی، 25عدد بوش اسپلایس تعویض و فیدر 5102 مهدیس که تامین کننده برق مناطق فوق الذکر است پایدار سازی شد.

بندارزاده اعتبار اختصاص یافته به این طرح را دومیلیارد و480میلیون ریال برآورد کرد.

تاریخ:
1398/12/12
تعداد بازدید:
185
منبع: