بلوار امام علی(ع) مهدیس اهواز روشن شد
تعداد42دستگاه کله چراغ روشنائی در بلوار امام علی(ع) کوی مهدیس نصب شد.

مدیرامور برق منطقه سه اهواز بیان داشت: بهبود روشنائی معابر علاوه بر افزایش امنیت عمومی، به فراهم سازی محیط گردش و سفرهای شهری در طول شب کمک شایانی می کندکه در راستای تحقق این امر بلوار امام علی (ع) کوی مهدیس اهواز نصب شد.

سعیداحترامی درادامه افزود: پروژه بهبود روشنائی معابرعمومی کوی مهدیس اهواز با بکارگیری تعداد یک دستگاه ترانسفورماتور، 2 دستگاه تایم سویچ، 1200متر کابل روشنائی و همچنین 42 اصله پایه تلسکوپی نصب به همراه 42 دستگاه کله چراغ لاک پشتی انجام و به بهره برداری رسید.

مدیر امور برق منطقه سه این شرکت در ادامه تصریح کرد: مجموعه امور برق منطقه سه خود را متعهد می داند در راستای تحقق حقوق شهروندی، خدمات مطلوب خود را در تمام نقاط تحت پوشش با استفاده از به روزترین تجهیزات و ضمن رعایت استاندارهای فنی و زیست محیطی ارائه نماید.

احترامی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را یک میلیارد و دویست و هفتادو چهارمیلیون ریال برآورد کرد.

تاریخ:
1399/03/18
تعداد بازدید:
1610
منبع: