شماره مناقصه:
99/30
موضوع مناقصه:
سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه 33 کیلو ولت
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/06/12
آخرین مهلت:
1399/06/10

آگهی مناقـصه عمومی دو مرحله ای شماره30 /99

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد سیم آلومینیوم روکشدار سه لایه 33 کیلو ولت مورد نیاز خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

میزان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح اسناد می باشد، که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، چک تضمین شده بانکی، بلوکه از مطالبات و یا وجه نقد به حساب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره 1028040020 بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد

- زمان و محل ونحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 5 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره 1028040020به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

- پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز : WWW.AEPDCO.IR

- پایگاه اینترنتی توانیر : WWW.TAVANIR.ORG.IR

- پایگاه اینترنتی ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

- تلفن تماس :06134490700 داخلی 3245

- آخرین مهلت و محل تحویل وبازگشایی پاکات : حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 10/06/99 به دبیرخانه مرکزی شرکت: اهواز- بلوار پاسداران جنب شهرک صنعتی تسلیم گردد. بازگشایی راس ساعت 12:00 مورخ 12/06/99 می­باشد.

- به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.

- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

امور تدارکات

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت