شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
P_13031466101
عنوان خدمت:
تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Request for relocation of internal equipment for measuring the branch of the subscribers of power distribution companies
:Title
شرح خدمت:
درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری انشعاب مشترکین با استفاده از این خدمت ثبت و پیگیری می شود.
The request to change the internal location of the subscribers' branch measuring devices is registered and followed up using this service.
:Translation
لینک دریافت خدمت
 
متوسط زمان ارائه خدمت واحد پاسخگو شماره تماس واحد پاسخگو
5 روز کاری
خدمات مشترکین
1521
 
مدارک لازم نحوه ارائه خدمت مستندات خدمت
1- کارت ملی
 الکترونیکی
2- پرداخت آخرین قبض
 
_راهنمای استفاده از خدمت
3- واریز هزینه خدمت
 
 
فرآیند خدمت

 
سوالات متداول (FAQ)
سوال 1- آیا میتوان یک انشعاب را از یک ملک به ملک دیگر انتقال داد؟
جواب 1- خیر بر اساس بند 4-41-1 آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده و انتقال آن به ملک دیگر ممنوع است.
سوال 2- آیا انشعاب را میتوان جدا از ملک فروخت و یا اینکه صاحب ملک قبلی می تواند پس از فروش ملک انشعاب را در مالکیت خود بداند؟
جواب 2- خیر طبق بند 4-41-2 آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب نصب شده به صورت مجزا از ملک قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی باشد
سوال 3- آیا مستاجر می تواند درخواست تغییر مکان انشعاب ارائه کند؟
جواب 3- خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.
سوال 4- در صورتی که تغییر مکان منجر به تغییراتی در وضعیت شبکه، کابل و ... شود، هزینه های آن به عهده چه کسی است؟
جواب 4- مطابق بند 4-39-3 آیین نامه تعرفه های برق هزینه تغییرات شبکه و کابل که در اثر تغییر مکان ایجاد شود به عهده مشترک می باشد.
سوال 5- در صورتی که سیل یا زلزله منجر به تخریب یک منطقه شده و بنیاد مسکن ساختمان های جدید را به منطقه ای دیگر جابجا کند، تکلیف انشعابات برق چیست؟
جواب 5- بر اساس بند 4-41-3 آیین نامه تعرفه های برق در صورتی که حوادث طبیعی یا موارد مصرح در قانون نیاز به تغییر مکان انشعاب برق را ایجاد کند، با مجوز هیئت مدیره شرکت توزیع در حکم جابجایی داخلی محسوب شده و امکان جابجایی به محل جدید را خواهد داشت.
Date: 1401/03/29
View: 150
Powered by DorsaPortal