شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
شرح وظايف

معرفي واحد :
 امروزه دامنه مصرف انرژي برق از شهرها تا دور افتاده ترين روستاها گسترش يافته و هيچ مشتركي راضي به قطع برق براي چند لحظه نيست و اين امر حساسيت خدمات رساني شركت هاي توزيع برق را دو چندان نموده است . مناطق روستايي كه فاصله بيشتري از پستهاي توزيع برق دارند در زمان قطع برق مدت زمان بيشتري در خاموشي هستند . هدف از تكشيل اين گروه برنامه ريزي ستادي و ارائه راهكار و تهيه استراتژي جهت كاهش زمان خاموشي - اصلاح و ساماندهي شبكه هاي توزيع روستايي و نحوه تعيين محور روستايي مي باشد .ضمنا تهيه و تنظيم كليه قراردادهاي برون سپاري در بخش هاي اتفاقات و بهره برداري در كليه مناطق و شهرستانها و رعايت كليه دستورالعمل هاي مربوطه به اداره كار و غيره ...

وظايف واحد :
1. بررسي و بازديد از شبكه ها و پستهاي روستايي
2. دستور كارها و اعتبارات روستايي
3. تهيه و تنظيم شرح خدمات روستايي و برون سپاري و تهيه شرايط خصوصي اتفاقات روستايي
4. واگذاري فعاليتهاي روستايي به بخش خصوصي و تائيد و كنترل صورت وضعيتهاي موقت و قطعي و تائيد و كنترل
5. تهيه و جمع آوري اطلاعات روستايي  جهت واحد آمار و سازمانهاي مورد نياز و كروكي شبكه هاي روستايي
6. بازديدهاي موردي از پروژه هاي در حال اجرا در روستاها به منظور كنترل درصد پيشرفت و كيفيت پروژه
7. پاسخگويي و رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مشتركين در چارچوب مقررات و منابع شركت
8. تشكيل جلسات دوره اي با حضور مديران شركت و ناظرين واحدهاي اجرايي به منظور رفع موانع و حل مشكل پروژه ها
9. برگزاري سمينار هاي تخصصي در رابطه با شبكه ها و تجهيزات روستايي

Date: 1396/01/27
View: 4217
Powered by DorsaPortal