سال 1402، سال مهار تورم، رشد تولید
گالري عكس
1396/11/21
 • مسابقه مهارت شغليمسابقه مهارت شغلي
  مسابقه مهارت شغلي
 • دوره آموزشي كابل خود نگهداردوره آموزشي كابل خود نگهدار
  دوره آموزشي كابل خود نگهدار
 • گروه نتگروه نت
  گروه نت
 • گروه ويژه شستشوي خطوط برقدارگروه ويژه شستشوي خطوط برقدار
  گروه ويژه شستشوي خطوط برقدار
 • پايداري بالاي شبكه پايداري بالاي شبكه
  پايداري بالاي شبكه
 • تست درساتست درسا
  تست درسا
Powered by DorsaPortal