مراجعه کننده محترم :
شما می‌توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری جهت طرح و پیگیری خدمات حوزه مشترکین با سامانه تلفنی 1521 تماس حاصل فرمایید.
همچنین در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا انتقاد در ساعات ذکر شده با سامانه  تلفنی بازرسی شرکت توزیع نیروی برق اهواز 0613404 تماس گرفته و
موضوع مدنظر خود را اعلام فرمایید.

نام و نام خانوادگی سمت
شماره تماس پست الکترونیک
آقای شهریار قنواتی
کارشناس سامانه بازرسی
34490700/3119 Bazrasi(at)aepdco.ir
آقای مسلم فروزنده
پاسخگوی سامانه انرژی (iranesp)
33382871 ----