راهنمای قرائت کنتورهای دیجیتالی، هوشمند و آنالوگ

 

مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق اهواز چنانچه به هر دلیلی مأمورین قرائت کنتور، موفق به قرائت کنتور برق شما نشدند، می توانید با استفاده از راهنمای ذیل عدد کارکرد کنتور خودرا یادداشت و از طریق تماس با سامانه تلفنی 1521 و یا مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک به آدرس https://service.aepdco.ir  نسبت به ثبت رقم کارکرد کنتور خود اقدام فرمایید.همچنین با نصب نرم افزار خدمات غیر حضوری برق ایران( از قسمت دسترسی سریع، نرم افزار موبایل مشترکین)، علاوه بر امکان مشاهده قبوض صادر شده نسبت به ثبت رقم کنتور خود اقدام فرمایید.

 

 
تاریخ به روزرسانی:
1399/01/23
تعداد بازدید:
864