فاز اول ایستگاه برق بوستان و فیدر دانشگاه اهوازساماندهی شد
مدیر امور برق منطقه چهار اهواز: فاز اول عملیات ساماندهی ایستگاه بوستان و فیدر دانشگاه اهواز در راستای حفظ پایداری شبکه و کاهش تلفات، با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال انجام شد.
1399/12/12
قطع برق بازار مرکزی اهواز به منظور جلوگیری از انتشارویروس کرونا
برای دومین هفته متوالی برق بازار مرکزی این شهر بدلیل عدم توجه برخی شهروندان نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی مربوط به ویروس کرونا قطع شد.
1399/12/10
قطع برق پاساژ کارون اهواز بدلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونا
مدیرامور برق منطقه سه برق اهواز: به دستور فرماندار اهواز، برق پاساژ کارون واقع در خیابان سلمان فارسی بدلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی اعلام شده ناشی از کرونا قطع شد.
1399/12/02
افزایش تاب آوری و پایدار سازی  بخش های از شبکه برق شهرستان باوی
مدیرامور برق شهرستان باوی گفت: در راستای افزایش تاب آوری وکاهش خاموشی، شبکه برق مناطقی از شهرستان باوی با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال بازسازی و اصلاح شد.
1399/11/29