اجراي فاز اول طرح ضربتي تاب آوري شبكه برق فشار متوسط مسيرجاده اهواز به خرمشهر
طي يك عمليات ضربتي و با هدف افزايش تاب آوري شبكه برق در مقابل بحرانهاي طبيعي، بيش از 20كيلومتر از شبكه فشار متوسط جاده اهواز به خرمشهر اصلاح و بهينه سازي شد.
1398/08/01
راه اندازي مركز رصد و پايش رخدادهاي شبكه برق اهواز
معاون بهره برداري برق اهواز: با برنامه ريزيهاي انجام شده و به منظور ارتقاء پايداري خطوط شبكه توزيع، و براي حساسيت نظارت دائمي و مستمر، مركز رصد و پايش رخدادهاي شبكه برق اهواز راه اندازي شد.
1398/07/24
مراسم توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيح برق اهواز
مراسم توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اين شركت با حضور فرمانده پايگاه مقاومت بسيج ناحيه امام علي(ع) در سالن جلسات ستاد مركزي اين شركت برگزار شد.
1398/07/21
مواكب واقع در كوي ملاشيه اهواز تامين برق و روشنايي  شد
مديرامور برق منطقه چهاركلانشهر اهواز: با تلاش همكاران اين منطقه، مواكب بلوار منتهي به منطقه ملاشيه تامين برق و روشنايي شد.
1398/07/20
شركت توزيع نيروي برق اهواز