بازدید نماینده سازمانهای مردم نهاد خوزستان و رئیس خانه مشارکت سلامت مردم از خدمات برق اهواز
دکتر سیروس داوودی نماینده سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان و رئیس خانه مشارکت سلامت مردم با هدف بررسی وضعیت خدمات رسانی شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مردم به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، امروز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 99 از این شرکت بازدید بعمل آوردند
1399/02/21
سرپرست حراست و امورمحرمانه شرکت توزیع نیروی برق اهواز معرفی شد
انتصاب مدیر جدید حراست و امورمحرمانه شرکت توزیع نیروی برق اهواز
1399/02/10
راه اندازی سامانه ارائه خدمات غیرحضوری 1521 در برق اهواز
به منظوررفاه حال مشترکین و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری ازانتشار ویروس کرونا، سامانه ارائه خدمات غیرحضوری 1521 در برق اهواز باهدف کاهش مراجعه شهروندان به ستاد مرکزی و ادارات برق مناطق مختلف کلانشهر اهواز راه اندازی شد.
1399/01/26
ساماندهی شبکه تامین کننده برق روستاهای خرشه و ملچ اهواز
با هدف افزایش تاب آوری و یکپارچه سازی خطوط پرعارضه، شبکه برق مسیر روستاهای خرشه و ملچ واقع در شرق اهواز ساماندهی و اصلاح شد.
1398/12/12