کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی توسط برق اهواز
سرپرست برق اهواز گفت: در ارزیابی سالانه جشنواره شهید رجایی استان خوزستان در سال 1400، این شرکت موفق به کسب رتبه اول شد.
1400/06/31
تعویض بیش از 36هزار متر سیم به کابل خودنگهدار در اهواز
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 36بیش از هزار متر شبکه سیمی در راستای حفظ پایداری شبکه برق و افزایش رضایت شهروندان اهوازی به کابل خود نگهدار تبدیل شد.
1400/06/28
بهره‌برداری از شبکه برق 2 منطقه در اهواز
سرپرست برق اهواز: شبکه برق منازل تعاونی آموزش و پرورش عشایری کوی مهدیس و کوی مقاومت صادقیه وارد مدار شد.
1400/06/23
تعویض14کیلومتر شبکه سیمی با کابل خودنگهدار در زیتون کارگری
مهندس فارسی مدان گفت: در راستای حفظ پایداری شبکه برق و افزایش رضایتمندی شهروندان محترم بیش از 14 کیلومتر شبکه سیمی در منطقه زیتون کارگری به کابل خود نگهدار تبدیل شد.
1400/06/17