بهره برداري از 17 پروژه اجراي شبكه برق به مناسبت هفته دولت دركلانشهر اهواز
مديرعامل برق اهواز از بهره برداري تعداد 17 پروژه اجرايي شبكه برق، در هفته دولت دركلانشهر اهواز خبر داد.
1398/06/03
برگزاري اولين همايش مديريت مصرف برق، ويژه بانوان صنعت آب و برق خوزستان
مديرعامل برق اهواز: پيشرفت وتوسعه كشور و موفقيت در مديريت بهينه مصرف انرژي، نيازمند استفاده ازهمه ظرفيتهاي موجود است.
1398/05/28
32ميليارد ريال صرفه اقتصادي ناشي از اورهال ترانسفورماتورهاي برق در اهواز
بمنظور تحقق اقتصاد مقاومتي بيش از 900دستگاه ترانسفورماتور منصوبه در شبكه برق اهواز اورهال و 32ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي بدنبال داشت.
1398/05/20
بازديد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اصفهان از برق اهواز
مديرعامل شركت توزيع برق اصفهان در راس هياتي از اقدامات انجام شده برق اهوازدرمدت سيل فروردين 98 و پس از آن ديداربه عمل آورد.
1398/05/14
شركت توزيع نيروي برق اهواز