اهواز دومین مصرف کننده برق کشور پس از تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: شهرستان اهواز پس از تهران بزرگترین مصرف کننده برق و خوزستان پس از تهران دومین مصرف کننده کل کشور است.
1400/11/07
روشنائی معابر اهواز هوشمند می شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهوازگفت: روشنایی معابر این کلانشهر هوشمند می‌شود.
1400/11/07
خط دومداره تامین کننده برق شهر شیبان بطول 5کیلومتراحداث شد
خط دو مداره تامین کننده برق هسته مرکزی شیبان بطول 5کیلومتر با اعتباری بالغ بر 20میلیارد ریال احداث شد.
1400/11/06
کشف2 مزرعه استخراج ارزدیجیتال غیرمجاز در اهواز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: تعداد 34دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر)در این کلانشهر کشف و جمع‌آوری شد.
1400/11/06