لزوم ارائه گزارش کار توسط تابلوسازان
با توجه به لزوم ارزیابی و پایش مستمر عملکرد تابلوسازان برق و ارائه گزارش های سالانه و فصلی به شرکت توانیر، ضروریست کلیه شرکت های حاضر در وندورلیست، گزارش تابلوهای ساخته شده خود را طبق فرمت مندرج در قسمت دستورالعمل ها تکمیل نموده و با هماهنگی با دفتر نظارت به آدرس ایمیل Tarahimohandesi@aepdco.ir ارسال نمایند.
1402/07/29